UKspots

Wales (pseudo), 21

Total spots found: 2266
Total pages: 227
Mapa Google
Ysgol Santes Helen
Twtil Caernarfon
Gwynedd
LL55 1PF
Ysgol Ein Harglwyddes
Caernarfon Road Bangor
Gwynedd
LL57 2UT
Ysgol Beuno Sant
Heol Y Castell Bala
LL23 7UU
Ysgol Dolgarrog
Ffordd Llanrwst Dolgarrog
Conwy
LL32 8QE
Ysgol Betws-y-Coed
Bro Gethun Betws-Y-Coed
Conwy
LL24 0BP
Ysgol Capelulo
Ffordd Treforus Dwygyfylchi
Penmaenmawr
Conwy
LL34 6RA
Ysgol Deganwy
Park Drive Deganwy
Conwy
LL31 9YB
Ysgol Dolwyddelan
Dolwyddelan
LL25 0SZ
Ysgol Ffordd Dyffryn
Ffordd Dyffryn Llandudno
Conwy
LL30 2LZ
Ysgol Glanwydden
Ffordd Derwen Bae Penrhyn
Llandudno
Conwy
LL30 3LB